smbclient python

import os

import ShellExe


class SmbClient:

  def __init__(self, url: str, name: str, pwd: str, group: str):
    self.url = url
    if not self.url.endswith("/"):
      self.url = url + "/"
    self.name = name
    self.pwd = pwd
    self.group = group

  def ls_dir(self, path: str):
    print("%s%%%s" % (self.name, self.pwd))
    cmd = 'smbclient %s ' \
       '-U %s%%%s ' \
       '-W %s ' \
       '-c "cd %s;ls"' % (self.url, self.name, self.pwd, self.group, path)
    print("cmd: " + cmd)
    logs = ShellExe.exe(cmd)
    # return logs.splitlines(False)
    result = []
    for line in logs.splitlines(False):
      if not (line.startswith(" .") or line.startswith('\t\t')):
        line_trim: str = line.strip()
        line_split = line_trim.split(" ")[0]
        if line_split != '':
          result.append(line_split)
    return result

  # smb://192.168.1.1/share/test.txt
  # //192.168.1.1/share/test.txt
  # test.txt
  def download(self, url: str, local_path: str):
    exp_local_save_path = os.path.expanduser(local_path)
    print("want_download_url: " + url)
    print("exp_local_save_path0: " + exp_local_save_path)

    if url.startswith("smb:"):
      url = url[url.find("smb:") + 4:]
    print("want_download_url1: " + url)

    if url.startswith(self.url):
      url = url[url.find(self.url) + len(self.url):]
    print("want_download_url2: " + url)

    if url.endswith("/"):
      url = url[:url.rfind("/")]
    print("want_download_url3: " + url)

    cd_to_download = url[:url.rfind("/")]
    print("parent: " + cd_to_download)

    mget_name = url[url.rfind("/") + 1:]
    print("mkdir name: " + mget_name)

    download_cmd = """smbclient %s -U %s%%%s -W %s -c 'prompt OFF;recurse ON;cd '%s';lcd '%s';mget %s'""" \
            % (self.url, self.name, self.pwd, self.group, cd_to_download, exp_local_save_path, mget_name)
    logs = ShellExe.exe(download_cmd)
    print(logs)


if __name__ == "__main__":
  client = SmbClient("//192.168.1.1/share/", "", "", "group.com")
  print(client.download(
    "smb://192.168.1.1/share/test.txt",
    "~/Desktop/tmp/"))

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 175,490评论 5 419
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 74,060评论 2 335
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 124,407评论 0 291
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 47,741评论 0 248
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 56,543评论 3 329
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 43,040评论 1 246
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 34,107评论 3 358
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 32,646评论 0 229
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 36,694评论 1 271
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 32,398评论 2 279
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 33,987评论 1 288
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 30,097评论 3 285
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 35,298评论 3 282
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 27,278评论 0 14
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 28,413评论 1 232
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 38,397评论 2 309
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 38,099评论 2 314

推荐阅读更多精彩内容